Mina

Innlegg fra Mina

Her kan du lese mer om vår kreative og kunnskapsrike faglig veileder Mina!

Hei!

Jeg heter Mina, og flere av dere har truffet meg både på Åpent hus og på telefonen siden mai. På senteret har jeg ulike oppgaver, og jobber med både enesamtaler, innomstikk, vakttelefon, og diverse annet. I januar skal jeg og kollega Martin lede en Livets tre-gruppe. Jeg skal også jobbe særlig med senterets flerkulturelle satsning med kollega Amina.

Av utdanning så er jeg relasjonsterapeut (EQ-terapeut), og til sommeren er jeg ferdig som familieterapeut. Jeg har en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Tidligere har jeg jobbet med ressursmobilisering og ivaretaking av minoritetsperspektiver, da særlig med det flerkulturelle perspektivet og med personer som bryter normer for kjønn og seksualitet. At senteret og andre hjelpetilbud skal oppleves tilgjengelig og inkluderende er noe jeg er opptatt av. Vi er alle både like og forskjellige, og her skal det være rom for oss alle! Jeg har også jobbet med forskning og kunnskapsformidling knytta til overgrep og vold i nære relasjoner ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Jeg er opptatt av relasjoner og at relasjonen til oss selv ofte skapes gjennom møter med andre. Jeg tenker også at de relasjonene vi har til andre påvirkes av relasjonen vi har til oss selv. Derfor er det viktig for å meg å bidra til gode menneskemøter her på senteret, at vi kan føle oss trygge, møte hverandre uten antakelser og fordommer, og lære oss å være gode med oss selv.

Jeg ser fram til å bli kjent med alle og enhver av dere!

Ta godt vare på dere selv og hverandre i tida som kommer.

Varme hilsener fra Mina

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.