Nok. Oslo Facebook (1)

Nye tiltak og informasjon om drift og smittevern i desember 2021

Oppdaterte retningslinjer ifht drift og smittevern.

Fra mandag 6. desember gjelder følgende ved senteret: 

  • Påmelding til åpent hus og andre «åpne» arrangementer. Grunnen er utformingen av lokalene som gjør det vanskelig å holde 1 meters avstand og at det er krav om smittesporing i Oslo. Vi ønsker å kunne holde senteret åpent, og innfører derfor noen tiltak for å hindre smitte.
    Påmeldingen skal skje på telefon eller epost (post@nokoslo.no)
  • Vi oppfordrer til enesamtaler på telefon eller Teams, men alle som ønsker det kan komme på senteret.
  • Åpent hus-tilbudet holdes åpent, men med plassbegrensning.
  • Mandag 6.desember inviterer vi til forfatterkveld. Her blir det plassbegrensning. Arrangementer foregår samtidig som åpent hus, og du må derfor gi beskjed om du skal til åpent hus, forfatterkveld eller begge deler.
  • Vi minner alle om god håndhygiene, avstand og holde seg hjemme hvis man er syk.
  • Oppfordrer alle til å holde seg oppdatert om mulige endringer – hjemmeside og sosiale medier.

Vi minner om telefonens faste åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag, kl. 10.00 – 11.30 og 12.00 – 15.30.  

Telefon: 23 31 46 50Smitteverntiltak:

• Husk å vaske hender eller bruke antibac når du ankommer på senteret, gjøre dette hyppig mens du er der og holde god avstand. Bruk de anviste toalettene. Vi anbefaler alle å ha på seg munnbind mens de beveger seg på senteret.
• Vi sørger for regelmessig vask av fellesarealer, desinfisering av overflater osv.
• Alle som kommer til senteret må være helt friske. For brukere som er syke, har vært i kontakt med syke, eller er i særlig risikogruppe, er telefonsamtaler det riktige valget.
• Det er særlig viktig at alle kommer til avtalt tid og kan tas i mot med informasjon om smittevernrutiner.

dinutvei.no er det lagt ut informasjon på 13 ulike språk om at alle Nok.- og SMISO-sentrene følger koronareglene og er helt trygge å bruke.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.