Nok. Oslo Facebook (1)

Brukerråd

Vil du være med i brukerråd?

Nok. Oslo skal opprette et brukerråd som i samarbeid med leder skal medvirke til senterets innhold og være et talsrør for brukere.

Endelig mandat fastsettes av rådet. Rådet skal også ha en leder.

Ønsker du å være med i brukerrådet?

Send en mail til post@nokoslo.no innen 18. oktober. Har du ytterligere spørsmål om rådet, kontakt daglig leder på: lisbeth@nokolso.no /40509937.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.