Jul 2022

Kjære alle sammen

Julehilsen

Kjære alle sammen, 
 

Vi vil rette en stor takk for året som har gått til både brukere og samarbeidspartnere! Takk for innspill og initiativ; humor og solidaritet; raushet og fellesskap; gode samtaler og gjensidig støtte; nysgjerrighet, åpenhet og tillit.  

Mye har hendt i året som har gått. Vi har ønsket nye brukere velkomne. Både utsatte og pårørende har modig fortalt noen av sine såreste historier. Vi har møtt brukerne i enesamtaler, i grupper, på allmøte og på åpent hus. Vi har også undervist og veiledet nye samarbeidspartnere, og stått på stand for å gjøre tilbudet vårt kjent. Vi har fått to nye fast ansatte: Martin og Mina, som faglig veiledere. Lisbeth er nå vår nye daglige leder, og nylig har kommunikasjonsansvarlig Meera, blitt et tilskudd til senteret.  

 
Samtidig har mye vært det samme: samværet på stua, vennlige smil, gledelige gjensyn og en takknemlighet over kollegaer og brukere. Etter år med koronarestriksjoner gleder vi oss til å endelig gå julen samlet i møte med julebord og tradisjonelle aktiviteter. I 2023 vil vi fortsette å være et lavterskeltilbud til de som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn og deres pårørende. Vi skal også være her for fagfolk og samarbeidspartnere som ønsker å bli tryggere på og bedre kjent med tema seksuelle overgrep mot barn. Vi har ambisjoner om nye tilbud og aktiviteter på huset og samarbeid med andre instanser i året som kommer. 

God jul og godt nyttår til alle dere! 
 
Med ønsker om en fredelig adventstid,  

Amina, Alise, Helene, Heidi, Henrik, Hermine, Ingard, Kari, Lisbeth,  
Martin, Meera, Mina, Mona, Tora, Tove, Trude og Tina 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.