forum-for-barnekonvensjonen-28.april-2023-1536x864

Norges 7. rapportering til FNs barnekomite

Nok. Oslo har deltatt på frokostmøte om Norges 7. rapportering til FNs barnekomite.

Nok. Oslo har deltatt på frokostmøte om Norges 7. rapportering til FNs barnekomite, som ble arrangert av Redd Barna. Tilstede var blant annet Barne- og familieminister Kjersti Toppe, som holdt innlegg om myndighetenes oppfølging i forbindelse med rapportering.

Forum for barnekonvensjonen ønsker å sette fokus på hvordan Norge følger opp sine forpliktelser i tråd med FNs barnekonvensjon i dette arbeidet for å enda bedre ivareta barns rettigheter i Norge. Våre faglige veiledere Trude og Mona har vært med å utarbeide del 5 av rapporten, som omhandler vold og overgrep mot barn i Norge og hva myndighetene må ta tak i. Dette er et viktig bidrag fra Nok. Oslo, som har blitt ivaretatt i rapporten.

Norges 7. rapportering til FNs barnekomite er i gang. Rapporteringen starter med at FNs barnekomite utformer spørsmål i saker som de ønsker at norske myndigheter skal svare på. I den forbindelse har blant annet Forum for barnekonvensjonen, Barneombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) spilt inn tema og utfordringer vi mener er relevant for barns rettigheter i Norge, gjennom List of issues. I juni 2024 skal norske myndigheter levere sin statusrapport og i 2025 skal den muntlige dialogen mellom norske myndigheter og FNs barnekomite finne sted i Genève.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.