Skjermbilde 2024-01-30 1438353

Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge

NKVTS og OsloMet har lansert en rapport om digitale overgrep.

Den 30. januar lanserte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) rapporten: Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Rapporten er resultat av et samarbeid mellom NKVTS og Velferdsinstituttet NOVA ved OsloMet, som kan leses i sin helhet her: https://www.nkvts.no/content/uploads/2024/01/NKVTS-Rapport-3-2023-Digitale-seksuelle-overgrep-mot-barn-og-unge.pdf

I rapporten presenteres ny kunnskap om utøvelse av, og utsatthet for, digitale seksuelle overgrep. I tillegg beskrives fagfolks og foresattes forståelser av utøveres handlinger, og hvordan politiet, forebyggings- og strafferettsapparatet tilnærmer seg digitale seksuelle overgrep. I rapporten presenteres også utfordringer og muligheter ved hjelpetiltakene rettet mot barn og unge med skadelig seksuell atferd som utøver seksuelle overgrep mot andre barn og unge gjennom digitale medier.

Digitale seksuelle overgrep er et stort og økende samfunnsproblem. Det har omfattende konsekvenser for de berørte. Å leve i en digital tidsalder med et økende antall barn som deltar på den digitale arenaen, fører det med seg en rekke utfordringer. Samtidig mangler de som skal passe på barna: foreldre og foresatte, skole og utdanningstjenester, helsetjenestene, og andre sosiale tjenester, kunnskap om barns bruk av digitale medier. I forlengelsen mangler de også kompetanse til å oppdage barns utsatthet på den digitale arenaen.

Nok. Oslo vil gjøre oppmerksom på at senteret tilbyr samtaler til utsatte for digitale seksuelle overgrep i barndommen og deres pårørende. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en mail til post@nokoslo.no eller ringe oss på 233 14 650.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.