Ingard Nok Oslo 3

Nok. Oslo sitt samarbeid med Nav

Informasjon

Nav sine brukergrupper er overrepresentert når det gjelder å ha blitt utsatt for vold i nære relasjoner.
Volden kan gi store og langvarige konsekvenser for fullføring av utdanning og deltakelse i arbeidslivet.

Siden 2022 har Ingard, faglig veileder ved Nok. Oslo, sittet i en referansegruppe sammen med representanter fra blant annet Nav, Politiet, RVTS Øst og Oslo Krisesenter. Gruppen har bistått Nav Ressurssenter med kompetanse om vold i nære relasjoner, i utviklingen av en veileder for ansatte i Nav. Denne veilederen har som mål å støtte de ansatte i møte med mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner, inkludert incest og seksuelle overgrep. 

Denne veilederen vil gi den enkelte ansatte grunnleggende kunnskaper som vil støtte og styrke den ansatte i veiledningssamtaler.  Den vil også gi den ansatte et verktøy i hvordan arbeide med klienten, hvem klienten kan henvises til og hvem den ansatte kan samarbeide med. 

Dette er et viktig samfunnsoppdrag som Nok. Oslo er takknemlige for å være en del av. 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.