gren regndråper

Student fra Kunsthøgskolen i Oslo

Vil du bidra inn til et kunstprosjekt?

Nok. Oslo har blitt kontaktet av en student fra Kunsthøgskolen i Oslo ved navn Jacqueline Havn. Hun jobber med et kunstprosjekt hvor hun ønsker bidrag fra personer som har egenerfaring som utsatt for seksuelle overgrep. I teksten under kan du lese en kort beskrivelse av prosjektet med Jacqueline sine egne ord, og vurdere om dette er et prosjekt du kan tenke deg å bidra inn til. Dersom du er interessert, ta gjerne direkte kontakt med Jacqueline.

Kjære alle sammen,

Jeg heter Jacqueline Havn og jeg er billedkunststudent på Kunsthøgskolen i Oslo.

I kjernen av min kunstneriske praksis ligger det en søken vevd av ulike narrativer om menneskelig kamp, fortalt gjennom tidens linse. «Tid» manifesterer seg som både katalysator og inhibitor, og i konsekvens av det, utløser tidens gang både fornyende og ødeleggende krefter. Samtidig som tiden åpner veien, innebærer dualiteten at forbedring blir en kompleks og ikke-lineær prosess. Den er preget av både strid og seier, hvor øyeblikkene av styrke og sårbarhet gjerne eksisterer side om side, overlapper, eller kanskje annullerer hverandre i hverdagslivet vårt.

I denne forbindelse ønsker jeg å invitere dere til å bli en del av et kommende kunstprosjekt som tar sikte på å utdype motstandskraftens mangefasetterte ansikt blant mennesker som utsettes for seksuelle overgrep. Hvis dere ønsker å låne lyset fra deres stjerne eller hvis dere har spørsmål om initiativet, vennligst ta kontakt med meg på Jacqueline.Windy.Havn@khio.no eller (47) 93 86 71 99.

* I dette prosjektet legges det stor vekt på individuell autonomi, integritet, og trygghet. Dere kan være anonyme, og samtykke kan trekkes tilbake på et hvilket som helst tidspunkt. Prosjektets lingua franca er norsk og engelsk.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.