Recurring

Gruppe 55+

Nok. Oslo Akersgata 1, Oslo

Fra februar 2024 fortsetter vi å tilby lukket gruppe for mennesker utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, som nå er over 55 år. I denne alderen går de fleste inn…