Recurring

Padling på Nøklevann

Nøklevann ro- og padleklubb Rustadsaga 820, Oslo

Bli med på padletur i perioden vår, sommer og høst 2024! Padling for sesongen vil finne sted hver mandag fra kl 11:30 – 14:30. Dato for oppstart er mandag 13.…

Recurring

Åpent hus

Nok. Oslo Akersgata 1, Oslo

Velkommen til åpent hus Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep eller er pårørende for en som ble utsatt. Åpent…