Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

Våre tilbud til foreldre, partnere, søsken, øvrig familie, venner og andre pårørende.

Som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et gratis hjelpetilbud for deg som ble utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn under 18 år, og for deg som er deres pårørende. Vi veileder også lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Nyheter

Nyhetsbrevet for juni 2024

Av helene | 28. mai 2024

God leselyst

Lesestoff om incest og seksuelle overgrep

Av helene | 27. mai 2024

Vi håper du vil la deg inspirere. Om du har bruk for å sette ord på tanker eller følelser du får ved å lese/se på noe av dette, er vi selvfølgelig her og kan kontaktes.

Panelsamtale på Pride House

Av helene | 27. mai 2024

Arrangement

Kalender

Gratis advokathjelp

13 juni - 12:00 - 14:00
Se mer

Ung voksen treff

13 juni - 17:30 - 20:00
Se mer

Åpent hus og fredagskaffe

14 juni - 10:00 - 15:30
Se mer

Padling på Nøklevann

17 juni - 11:30 - 14:30
Se mer

Åpent hus

17 juni - 13:00 - 20:00
Se mer

Gruppe 55+

18 juni - 17:00 - 19:00
Se mer

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Sammen finner vi veien videre.

Telefon
23 31 46 50

 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.