Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

Våre tilbud til foreldre, partnere, søsken, øvrig familie, venner og andre pårørende.

Som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et gratis hjelpetilbud for deg som ble utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn under 18 år, og for deg som er deres pårørende. Vi veileder også lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Nyheter

Nyhetsbrevet for mai 2024

Av helene | 29. april 2024

God leselyst

Demonstrasjon

Av helene | 29. april 2024

Samtykkelov og å styrke rettssikkerheten til overgrepsutsatte

Velkommen til vår nye praktikant

Av helene | 29. april 2024

Stine Victoria

Kalender

Åpent hus og fredagskaffe

31 mai - 10:00 - 15:30
Se mer

Padling på Nøklevann

3 juni - 11:30 - 14:30
Se mer

Åpent hus

3 juni - 13:00 - 20:00
Se mer

Suppe og allmøte

3 juni - 16:30 - 19:00
Se mer

Turdag for menn

4 juni - 10:00 - 15:30
Se mer

Gratis advokathjelp

6 juni - 12:00 - 14:00
Se mer

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Sammen finner vi veien videre.

Telefon
23 31 46 50

 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.