59c49350-87f7-42b6-bb36-b679ec7f9c86

Tilbud til hørselshemmede

Vi har bildetolk tilgjengelig.

Vi har et godt tilrettelagt tilbud for deg som har hørselshemning eller hørselvansker. Dette gjelder om du er utsatt for seksuelle overgrep, om du er pårørende eller du er fagperson.
Vi har bildetolk tilgjengelig dersom du ønsker en samtale hos oss på senteret. Husk å gi beskjed på forhånd av avtalt samtaletid om at du ønsker / trenger bildetolk.

Tilbudet er levert av NAV Bildetolktjeneste.
Ønsker du oppmøtetolk når du bestiller time hos oss, må du ordne dette selv. Gi oss gjerne beskjed om det. Ta kontakt med senteret for å avtale hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe deg når du kommer.
Tilbudet er gratis.

Hva er bildetolk?
Bildetolktjenesten tilbyr tegnspråktolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio og er ikke fysisk tilstede hos oss. Vi kommuniserer med tolken via iPad. Bildetolktjenesten tilbyr både skrive- og tegnspråktolking.

Du kan lese mer om bildetolktjenesten på NAV sine hjemmeiser.

Ta kontakt for samtale.

E-post: post@nokoslo.no
Telefon: 23 31 46 50

Vi er tilgjengelige på telefon og e-post:
Mandag: kl.10.00 – 15.30.
Tirsdag: kl.10.00 – 15.30
Torsdag: kl.10.00 – 15.30.
Fredag: kl.10.00 – 15.30.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.