paske-2

God Påske!

Etter en lang vinter, er endelig våren og påsken her. Vi gleder oss til april og lysere tider ute! Her er en liten påske hilsen fra Hilde, vår daglig leder.

Starten på året ble nok ikke helt som vi hadde håpet på, og mye av senterets planer for grupper, sosiale aktiviteter, og temamøter har måttet utsettes. Samtidig har vi jobbet jevnt og trutt for at nye og kjente brukere og samarbeidspartnere skal ha tilgang til et så godt tilbud som mulig innenfor smittevernets rammer. Mye av vår aktivitet har vært over telefon og digitale plattformer, og vi har opplevd økte henvendelser blant annet ifm undervisningsoppdrag. Så langt i 2021 har vi hatt samtaletilbud, telefontilbud, gratis advokathjelp, og gjennomført undervisning/veiledning.

Med videre restriksjoner så ønsker vi å forsterke arbeidet med å tilpasse enda flere tilbud til hverdagen vi har levd med siden mars 2020, slik at brukerne våre og andre som møter utsatte og/eller deres pårørende skal kunne få så god hjelp som mulig. For at tilbud skal være mest mulig målrettet og vidtfavnende inviteres nå brukere til å melde interesse for diverse tilbud. (Les mer i egen tekst i nyhets brevet). Jeg oppfordrer alle nye, kjente, og potensielle brukere (både utsatte og pårørende) å gi oss tilbakemelding, slik at så mange stemmer som mulig blir hørt. Det er i samarbeid vi kommer frem til de beste løsningene.

Avslutningsvis så ser jeg frem til lysere dager, håpet og mulighetene som våren representerer, og en tid frem mot sommeren hvor vi i påvente av muligheten for fysiske møter blir kjent med flere måter å være sammen på. Ta vare på dere selv og de rundt dere. På vegne av senteret ønsker jeg alle en riktig god påske!  

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.