Påskequiz med svar!

Da var tidsfristen gått ut for å besvare quizen vår, og vi vil takke alle som deltok! Mange fine besvarelser. Det venter stilige premier til de heldige.

Her kan du lese spørsmålene med svar:

Nevn fem ulike tilbud Nok. Oslo tilbyr (før covid- 19):

 • Åpent hus
 • Enesamtaler
 • Ung voksen gruppe (18-24 år)
 • Selvhjelpsgruppe
 • Ungdomsgruppe (16-18 år)
 • Pårørendegruppe
 • Gruppe for menn
 • Morgenforum
 • Yoga
 • Musikkgruppe
 • Kunst og uttrykksterapi gruppe
 • Padlegruppe
 • Samtale med advokat
 • Sommerleir
 • Fredagskaffe

Nevn minst tre ulike steder hvor Nok. Oslo har undervist og gitt kunnskap om overgrep og forebyggende arbeid:

 • Oslomet undervisning ti barnevernsstudenter
 • Oslomet – Fordypningsverksted for barnevernsstudenter
 • Temakveld hos sex og samfunn
 • Gjennom samarbeid med redd barna
 • Morgenforum for fagfolk og studenter
 • Årlige temakveld sammen med Dixi og kirkelig ressurssenter
 • Kvalitetsikring av Educational storytelling – filmen «alt det jeg er»
 • Tilbakemelding/innspill på «Snakke – Samtale hjelp til deg som er bekymret for et barn» av RVTS
 • Undervisningsopplegg for barnehage/skole
 • Foredrag/undervisning for lærere

Om man ønsker å snakke med en faglig veileder for en uforpliktet samtale, for å få råd og/eller veiledning på, hva er Nok. Oslos telefonnummer en kan ringe på?

 • Telefonnummeret vårt: 23 31 46 50

Hva er våre åpningstider på telefon?

 • Mandag: kl. 10.00 – 15.30
 • Tirsdag: kl. 10.00 – 15.30
 • Torsdag: kl. 10.00 – 15.30
 • Fredag: kl. 10.00 – 15.30

Hvem er det Nok. Oslo finansielt er støttet av?

 • Oslo kommune
 • Barne-ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Støtte til advokathjelpen fra justisdepartementet

Hvilket år ble Nok. Oslo stiftet?

 • 1986

Hvem grunnla organisasjonen?

 • Marianne Lind og Inger Gilje

Hvem er målgruppen til Nok. Oslo?

 • Alle utsatte fra 16 år og oppover (Som har blitt utsatt før fylte 18 år)
 • Pårørende
 • Fagpersoner

Hva heter styrelederen ved Nok. Oslo?

 • Anette Clausen

Hvem er daglig leder ved Nok. Oslo?

 • Hilde Kapstad

Hva het Nok. Oslo før senteret byttet navn?

 • SMI – Støttesenter mot incest. Oslo (fram til 2018)
 • SMISO – Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Oslo (fra 2018 til 2020)

Hva heter advokatbyrået Nok. Oslo samarbeider med og som våre brukere ved behov kan benytte seg av?

 • Salomon Johansen advokatbyrå

Kan hørselshemmede få hjelp av Nok. Oslo, og eventuelt hvordan?

 • De kan få hjelp på lik linje som alle andre.

Vi har tilbud om bildetolk fra NAV bildetolktjeneste. Oppmøtetolk er også mulig.

Er alle våre tilbud gratis?

 • Ja (Med unntak sommerleir)

Når har Nok. Oslo «bursdag»? Og hvor mange år fyller Nok. Oslo i år?

 • Nok Oslo blir 35 år den 10 Juni.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.