studio portrait of a bearded man wearing glasses on a black background

Nytt gruppetilbud for menn

Endelig starter vi opp igjen med gruppetilbudet for menn!

En av ti menn i Norge oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Likevel er det mange som velger å ti stille om det og leve i ensomhet. Grunnene til dette er mange, blant annet følelsen av skam, opplevelsen av utilstrekkelighet og ikke minst de sosiale normene om hva maskulinitet skal være.

Nok. Oslo starter i oktober et gruppetilbud for menn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Gruppen møter en gang i måneden og er basert på prinsippet hjelp til selvhjelp. Gruppen skal være et trygg sted for menn å møte andre i lignende livssituasjon.

Er du en av dem som kan benytte seg av vårt tilbud, eller kjenner du en som kan være interessert i å delta, ta gjerne kontakt med oss på telefon: 23 31 46 50  eller mail: post@nokoslo.no for å vite mer om rekrutteringsprosessen.

Ansvarlige for tilbudet for menn ved Nok. Oslo er Martin og Ingard.

Gruppetilbudet er basert på prinsippet hjelp til selvhjelp.

Er du ny bruker ved senteret? Vi ønsker at alle nye brukere tar kontakt for en ene samtale med en faglig veileder før hen benytter seg av våre tilbud.

Datoene er:

Tirsdag 9.11.2021

Tirsdag 07.12.2021

Tirsdag 11.01.2022

Tirsdag 15.02.2022

Tirsdag 15.03.2022

Tirsdag 05.04.2022

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.