Allmøte 10.januar blir utsatt

På grunn av smittevern og gjeldende nasjonale retningslinjer.

På grunn av gjeldende nasjonale retningslinjene/smittevernreglene i forbindelse med Korona-situasjonen har vi besluttet å utsette allmøte 10.januar.
Vi ønsker å gjennomføre allmøtet på et tidspunkt hvor alle som ønsker det får muligheten til å komme, uten at vi må ha plassbegrensninger. Følg med på nettsidene våre for informasjon om nytt tidspunkt.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.