Lisbeth

Ny daglig leder ved Nok. Oslo

Lisbeth Myklebust (39) er ny daglig leder.

Styret ved Nok.Oslo har ansatt Lisbeth Myklebust (39) som ny daglig leder.
Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for tilrettelagte boliger i Nordre Follo, og har bred utdanning innen helsefag, barnevern, pedagogikk, organisasjon, ledelse og arbeidsrett ved høgskolene i Fredrikstad, Oslo/Akershus og Volda. Hun har arbeids- og ledererfaring fra barnehager, barnevern og flere omsorgsinstitusjoner for mennesker med forskjellige utfordringer, både fysisk og psykisk.

Vi tror at Lisbeth har akkurat den erfaringen og de egenskapene som Nok. Oslo trenger nå, etter en krevende periode med delvis «unntakstilstand» på senteret på grunn av pandemien, og som naturlig nok har skapt en viss usikkerhet både hos ansatte og brukere, sier styreleder Anette Clausen.

Lisbeth sier at hun søkte jobben fordi hun gjennom flere av sine tidligere jobber har erfart at hjelpetilbudet til mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn, er utilstrekkelig. Alle synes det er forferdelig at det skjer, men det snakkes helst ikke om – til tross for at det får store psykiske, fysiske og økonomiske konsekvenser for mange langt ut i voksen alder. Jeg tror at det ligger en stor og viktig samfunnsoppgave i å gjøre Nok.Oslo enda mer kjent. Både for dem som trenger senterets hjelp til selvhjelp for komme videre i livet, og for å fortsette å spre kunnskap om temaet i hele hjelpeapparatet der dette fremdeles er tabu for mange.

Lisbeth tiltrer jobben 1. april 2022, men vil bruke så mye hun kan av oppsigelsestiden der hun nå er ansatt, til å gjøre seg kjent med både ansatte og brukere på senteret før det.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.