hender blomst

Hilsen fra Hilde // Avskjedstekst

Hilde har fått ny jobb og slutter i jobben som nestleder ved Nok. Oslo.

Forandring er det eneste tegn på at man er levende (Evelyn Waugh, 1945)

Det er med blandede følelser jeg skriver denne teksten for å fortelle at jeg skal begynne i ny jobb. Selv om tiden min ved senteret har vært relativt kort, så har den vært blant de mest lærerike erfaringene jeg har gjort meg i et liv. Jeg har lært så mye om mot, kampvilje, mestring og ressurser, klokskap, raushet, og viktigheten av å ta vare på seg selv og fellesskapet.

Jeg vil takke for de nesten 3 årene vi har fått sammen. Spesielt vil jeg ta med meg erfaringene, styrken, og visdommen alle dere jeg har møtt på min vei har delt. Veien videre går tilbake til rusfeltet, hvor medmenneskelighet, verdighet, og egenkraft vil fortsette å være sentrale verdier. Jeg tar med meg «utestemmen» og engasjementet dere har bidratt til, ut i verden og ny arbeidsplass, for å fortsette arbeidet med å tale ihjel.

Jeg har fått muligheten til å begynne på ny arbeidsplass relativt raskt, og vil derfor være på senteret ut mai 2022.

Jeg ønsker alle brukere, samarbeidspartnere og ansatte alt det beste, og avslutter med en liten omskrivning av Ole Brumms fine og kloke ord:

Lov meg at du aldri glemmer: Du er modigere enn du vet, sterkere enn du tror, og klokere enn du forstår. Og heldig er jeg som har fått noe som gjør det vanskelig å ta farvel.

Alt godt,

Hilde

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.