IMG_7836

Hei fra Tora

Tora jobber som faglig veileder og har ansvar for kommunikasjon hos oss. Bli litt bedre kjent med Tora her.

Jeg heter Tora og jobber som faglig veileder og kommunikasjonsrådgiver ved Nok. Oslo. Jeg har hatt tilknytning til Nok. Oslo i snart fem år. Først hadde jeg praksis her i noen måneder, før jeg etter et lite opphold kom tilbake i august 2019. Jeg er sosionom og studerer familieterapi ved siden av jobb.

Det er flere grunner til hvorfor jeg opplever det fint og meningsfullt å jobbe ved Nok. Oslo. Først og fremst er jeg glad i å være med folk. Gode samtaler, erfaringsutveksling og fine møter.

Jeg tror på grunntanken til senteret, hjelp til selvhjelp. Jeg er opptatt av at vi i fellesskap kan hjelpe hverandre til å løfte frem ressurser i den enkelte av oss. I møte med andre kan vi lære nye ting om oss selv og andre. Videre kan vi hjelpe og støtte hverandre til å skape endringene vi ønsker i eget liv.

Alle trenger vi gode og trygge relasjoner. Det skal være lov å være den man er, og alle skal bli møtt med omsorg og likeverd. Å få jobbe her lar meg være tett på livet til mennesker. Det berører meg, å få gå sammen med mennesker gjennom gleder, sorger, gode og vonde dager.

Jeg er også særlig opptatt av at incest og seksuelle overgrep må snakkes om, fortelles om, og tematiseres på alle arenaer i samfunnet. Bare slik kan vi forebygge at flere blir utsatt for seksuelle overgrep, og bare slik kan vi sørge for god hjelp til de som trenger det nå.

Jeg vet at vi er et viktig sted for mange. Et sted som har tid, rom og omsorg for den enkelte. Det er jeg takknemlig over å få oppleve og være med på å skape. Jeg er takknemlig over at hverdagene mine inneholder å være et sted som gir ny kunnskap hver eneste dag, nettopp fordi vi alle er forskjellige, alle har ulike liv og alle har vi noe å lære av hverandre.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.