Nok Oslo blå-grøn

Brukerundersøkelse 2022

Brukermedvirkning

Hvert år har Nok. Oslo en brukerevaluering, som er en viktig kanal for tilbakemelding på senterets tilbud og en del av senterets arbeid med brukermedvirkning. Nå er det tid for årets undersøkelse, og vi oppfordrer alle brukere til å spandere noen få minutter på å besvare denne. Undersøkelsen kan besvares på Forms-skjema, epost eller vanlig post (link til nedlastning kommer), eller når man er innom senteret. Undersøkelsen er i utgangspunktet anonym hvis man svarer gjennom linken, post eller ved oppmøte på senteret. Vær dog oppmerksom på at anonymitet ikke kan garanteres ved bruk av epost (avhengig av navn på epost). 

For brukerundersøkelse på nettet, klikk her. 

For brukerundersøkelse på epost, send til: administrasjon@nokoslo.no 
For brukerundersøkelse sendt til oss i posten, bruk adresse: Akersgata 1, 0158 OSLO

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.