februar 2022

Mannsdagen 2022

Vi markerer mannsdagen.

Vi markerer mannsdagen 2022 med en hyllest til alle våre mannlige brukere for motet de har til å møte sin historie. Som senter har vi som oppgave å hjelpe alle som er blitt berørt av seksuelle overgrep i barndommen, enten som utsatt eller pårørende. Fokus på menn er et område vi har hatt ekstra fokus på de siste årene.

Vi erfarer at det er færre utsatte menn enn kvinner som tar kontakt med oss, og menn er en utfordrende gruppe å nå ut til. Grunnene for dette er mange og sammensatte. Men en av de mest markante er den store skamfølelsen knyttet til det å være utsatt mann. Skammen henger blant annet sammen med det forutinntatte samfunnsbilde av hva det innebærer å være mann, for eksempel normer rundt maskulinitet.

Menn holder tilbake sin overgrepshistorie lengre enn kvinner. Flere menn lever i isolasjon med sin hemmelighet, og opplever lite tilgang til relevant hjelp knyttet deres helse- og sosiale utfordringer. Dette jobber vi for å endre.

Vi jobber kontinuerlig for å nå ut til menn og å være en organisasjon som tilrettelegger for at menn føler seg ønsket og velkommen hos oss. Vi utvikler stadig våre tilbud og jobber for at det skal finns flere og større arenaer for menn som ønsker å møte andre i lignende situasjon, for støtte og hjelp. Vi setter pris på, vedlikeholder og utvikler vårt samarbeid med andre instanser og organisasjoner som jobber direkte med menn fordi vi tror på at et godt samarbeid, fører til bedre resultater og til flere mannlige brukere som sitter igjen med følelsen av å bli sett, hørt og hjulpet.

Nok. Oslo har hatt dørene åpne menn utsatt for seksuelle overgrep i over 10 år. Dette innebærer at menn har kunnet bruke senteret og alle dets tilbud på lik linje med kvinner. Gruppe for menn har også vært et viktig tilbud som har vært i stadig utvikling.

Mannsdagen ble første gang markert i Norge i 1988 på datoen 7. oktober. Fra 2011 har mannsdagen i Norge blitt markert den 19. november.
Siden 2009 er det vedtatt at Mannsdagen har de følgende hovedmål:
• Å fremme positive mannlige rollemodeller, ikke bare filmhelter og idrettsstjerner, men hverdagslige arbeiderklassemenn som lever anstendige og ærlige liv.
• Å feire menns positive bidrag til samfunn, fellesskap, familie, ekteskap, barnepass og miljø.
• Å fokusere på menns helse og velvære, både sosialt, følelsesmessig, fysisk og åndelig.
• Å synliggjøre diskriminering mot menn når det gjelder sosiale tjenester, jus, holdninger og forventninger.
• Å forbedre forholdet mellom kjønnene og fremme likestilling.
• Å skape en tryggere, bedre verden, der folk kan være trygge og vokse til å nå sitt fulle potensial.

Kjære menn, velkommen til oss!

Hilsen fra oss,
Nok. Oslo

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.