chestnut-1698730_1280

Visste du vi kan følge til en offentlig hjelpeinstanser?

Vi er her for deg

Mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep synes det er vanskelig å gå til tannlege og andre helseundersøkelser. Våre faglige veiledere har mulighet til å følge deg både til tannlege, lege NAV, studieveiledning og andre offentlige instanser, slik at det blir lettere for deg å ivareta deg selv og helsen din. For at vi skal kunne bli med deg, er vi helt avhengig av at du tar kontakt med oss i god tid i forveien slik at vi kan planlegge og sette av personellressurser til dette. Vi tilstreber å hjelpe så mange av våre brukere som mulig med denne type bistand, men må ta forbehold om at vi har ledige personellressurser.

I e-posten ber vi deg oppgi ditt navn samt dato, klokkeslett og sted for avtalen. 

Er du ny og ikke har vært i kontakt med Nok. Oslo tidligere! Da må du komme til en samtale med en av våre faglige veiledere først:

Ta kontakt med Nok. Oslo per e-post eller telefon:
post@nokoslo.no
Telefon: 23 31 46 50

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.