Raheel Syed styremedlem

Nytt Styremedlem

Velkommen til Raheel Syed

Vi ønsker velkommen til Raheel Syed som overtar styre medlemsplassen til Usman M. Chaudry. 
I den anledning ønsker vi også å takke Usman M. Chaudry for hans arrangement i styret og ønsker ham lykke til videre. 

Her kan du lese en hilsen fra Raheel Syed.

Hei, 

Jeg heter Raheel og har nylig blitt styremedlem i Nok Oslo. Jeg jobber for tiden i barneverntjenesten og sikkerhetspsykiatri, og er utdannet sosionom. Tidligere har jeg erfaring innen en rekke frivillige verv, både i minoritets- og andre politiske organisasjoner. Jeg har også erfaring innen akuttpsykiatri og NAV. 

Jeg har tidligere vært utsatt og fått bistand av Nok Oslo med bistandsadvokat og brukt tilbudet om støttesamtaler. Historien min kan leses i Aftenpostens A- magasin: «barna eller æren?». Deler også noe personlig innhold på Instagram: @sosionom.raheel 

Jeg er opptatt av at menn skal bli flinkere til å snakke om det som er vanskelig og sårbart. Jeg ønsker også å jobbe for at terskelen for at minoritetsmenn tar kontakt blir lavere. Det er viktig for meg å si at det aldri er den utsatte sin skyld. Jeg har troen på at det er mulig å ta eierskap over eget liv, selv om livet til tider kan være kjipt. 

Det som har hjulpet meg gjennom min forsoning og bearbeiding er å dele min historie og tørre å snakke om det som er vanskelig. 

Hilsen

Raheel Syed 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.