2absul2l

Julehilsen fra Nok. Oslo

Desember

Kjære alle sammen,
Vi vil rette en stor takk for året som har gått til både brukere og samarbeidspartnere! Takk for innspill og initiativ; humor og solidaritet; raushet og fellesskap; gode samtaler og gjensidig støtte; nysgjerrighet, åpenhet og tillit.  
Mye har hendt i året som har gått. Vi har ønsket nye brukere velkomne. Både utsatte og pårørende har modig fortalt noen av sine såreste historier. Vi har møtt brukerne i enesamtaler, i grupper, på allmøte og på åpent hus. Vi har også undervist og veiledet nye samarbeidspartnere, og stått på stand for å gjøre tilbudet vårt kjent.
Samtidig har mye vært det samme: samværet på stua, vennlige smil, gledelige gjensyn og en takknemlighet over kollegaer og brukere. I 2024 vil vi fortsette å være et lavterskeltilbud til de som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn og deres pårørende. Vi skal også være her for fagfolk og samarbeidspartnere som ønsker å bli tryggere på og bedre kjent med tema: seksuelle overgrep mot barn. Vi har ambisjoner om å videreutvikle tilbud og aktiviteter på huset og samarbeid med andre instanser i året som kommer.  
La oss sammen se frem til et nytt år fylt med nye opplevelser og muligheter. God jul og godt nyttår til alle dere!
 
Med ønsker om en fredelig adventstid,
Alise, Amina, Heidi, Helene, Henrik, Ingard, Kari, Lisbeth,  
Martin, Meera, Mina, Tina, Tora, Tove og Trude

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.