04cb8e53-afbd-7619-9ccc-1c29a3e50a99

Utsatt for søskenincest – hvordan påvirkes nære relasjoner som barn og voksen?

Her kan du lese mer om masteroppgaven og hvordan du kan bidra

Shilpa Eline Løyning er student ved VID høgskole og ønsker å snakke med deg som har vært utsatt for søskenincest. Dette er et fagområde som det er lite forskning på, og hvor det er behov for mer kunnskap og kompetanse i hjelpeapparatet. Eline er utdannet barnevernpedagog med videreutdanning i familieterapi, og arbeider til daglig på krisesenter. Er du over 18 år og ønsker å bidra, vil du kunne være anonym, og trygg på at dine opplysninger vil bli behandlet og ivaretatt på en god måte.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, ta gjerne kontakt direkte med studenten på telefon eller mail. 

Tlf: 90 65 54 12
Mail: shilpa_eline@hotmail.com

Her kan du lese mer om masteroppgaven, og hvordan du kan bidra

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.