Nok Oslo blå-grøn

Taushetsplikt og trivselsrammer

Vi minner om taushetsplikten og trivselsrammer hos Nok. Oslo.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.