lysgrønne bøgeblade

Åpningstider i mai

Nok. Oslo

Senteret er stengt på følgende dager i mai:

Onsdag 01. mai arbeidernes internasjonale kampdag

Torsdag 09. mai Kristi himmelfartsdag.

Fredag 17. mai Grunnlovsdag

Mandag 20. mai 2. pinsedagOnsdag 22. mai til og med fredag 24. mai har Nok. Oslo stengt grunnet personalet er på årets landskonferanse.Nok. Oslo har åpent hus tirsdag 21. mai Velkommen


Vi minner om at du alltid kan kontakte Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. Dette er en døgnåpen telefon for deg som er utsatt for seksuelle overgrep og for deg som er pårørende. Du kan velge å være anonym om du vil. Gratis å ringe: 800 57 000

Du kan også ringe VO-linjen. En hjelpe linje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Gratis å ringe: 116 006.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.