Åpent hus med pizzakveld

Velkommen til pizzakveld Vi inviterer til en hyggelig og uformell ettermiddag med pizza, brus og saft.   Vi spiser pizza sammen og det vil bli gitt litt generell informasjon om Nok.…

Les mer

Åpent hus

Velkommen til åpent hus på mandager  Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep i barndommen eller er pårørende til en…

Les mer

Åpent hus

Velkommen til åpent hus på mandager  Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep i barndommen eller er pårørende til en…

Les mer

Åpent hus og fredagskaffe

Velkommen til åpent hus og fredagskaffe  Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep i barndommen eller er pårørende til en…

Les mer

Åpent hus og fredagskaffe

Velkommen til åpent hus og fredagskaffe  Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep i barndommen eller er pårørende til en…

Les mer

Åpent hus og fredagskaffe

Velkommen til åpent hus og fredagskaffe  Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep i barndommen eller er pårørende til en…

Les mer

Åpent hus og fredagskaffe

Velkommen til åpent hus og fredagskaffe  Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep i barndommen eller er pårørende til en…

Les mer

Åpent hus og fredagskaffe

Velkommen til åpent hus og fredagskaffe  Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep i barndommen eller er pårørende til en…

Les mer

Åpent hus og fredagskaffe

Velkommen til åpent hus og fredagskaffe  Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep i barndommen eller er pårørende til en…

Les mer

Åpent hus og fredagskaffe

Velkommen til åpent hus og fredagskaffe  Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du ble utsatt for overgrep i barndommen eller er pårørende til en…

Les mer