Hilde-2

Julehilsen fra daglig leder

Med ønske om en juletid med påfyll og egenomsorg.

Kjære alle brukere, samarbeidspartnere og støttespillere.

Jeg vil med dette takke for året som har gått. 2020 er snart over, og det har vært et krevende år på mange vis. Samtidig har det vært et år for endring og nytenkning, raushet og vekst. Siden samfunnet stengte ned i mars, har ingenting vært som før og vi har måttet tilpasse oss en uforutsigbar hverdag hvor planlegging har vært ekstra vanskelig. Vi vet også at for mange, og kanskje spesielt våre brukere, så har det vært en vanskelig tid i et samfunn preget av distansering, avgrensning, og isolering. Smittetall og restriksjoner har vært førende for senterets drift og hvordan vi har kunnet drifte. Brukere og ansatte har allikevel jobbet hardt for å gjøre det beste ut av situasjonen i en av de hardest smitterammede byene.

Selv om det meste i 2020 har handlet om korona og savn etter de menneskelige møtene vi vanligvis har, kan vi også se tilbake på et år med nye kollegaer og brukere, kreativitet, utvikling, og nye muligheter med tanke på hvordan vi jobber og samarbeider.

I 2021 skal vi fortsette å være et lavterskel hjelpetilbud for utsatte og pårørende, hvor nye og tidligere brukere vil møte fellesskap, traumebevisst omsorg, og hjelp til selvhjelp. I en tryggere hverdag med tanke på smitte, så vil vi videreføre våre vanlige tilbud som grupper og møtepunkter hvor brukere kan møte andre brukere. I tillegg ønsker vi det kommende året å utvide vårt eksisterende gruppetilbud, forsterke arbeidet med pårørende, menn og flerkulturelle, samt fortsette å utforske de digitale mulighetene for tilbud til brukere, kunnskapsformidling og forebygging. Vi gleder oss blant annet til å kunne tilby bildetolketjenester til utsatte og pårørende med hørselstap.

Det er mye spennende arbeid og aktivitet på senteret som vi kan glede oss til i året som kommer. Vi håper at flere tar kontakt, og ser frem til å høre fra nye og tidligere brukere og samarbeidspartnere i 2021.

Beste hilsen, og med ønsker om en juletid med påfyll og egenomsorg,

Hilde Kapstad
Daglig leder

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.