Anine og Vigdis avsluttnings markering

Takk til Anine og Vigdis

Hilsen fra Anine og Vigdis

Faglige veiledere Anine og Vigdis har avsluttet jobbene hos Nok. Oslo, med en markering på senteret den 11. august sammen med brukere og ansatte.Vi takker for deres engasjement i den viktige jobben begge har gjort i tiden støttesenteret fikk ha de som ansatte. Vi ønsker Anine og Vigdis lykke til på veien videre. 

Her kan du lese en hilsen fra Anine.

Takk for meg!
Etter et års permisjon for å arbeide innen psykisk helse i Oslo kommune, har jeg valgt å si opp min stilling ved Nok Oslo. Det har ikke vært noen enkel beslutning å ta. Mine 10 år som ansatt på senteret har vært viktige for meg, både faglig og personlig. Jeg er dypt takknemlig for alt jeg har lært, alle menneskene jeg har truffet og fått følge gjennom alle år – og alle dere utrolig flotte kollegaer, ledere og samarbeidspartnere.
En spesiell varm takk til dere brukere! For alle små og store samtaler, yoga, padling, sommerleirer og alt annet. Takk for all tillit jeg har blitt vist. Jeg er ydmyk for alt jeg har fått være en medvandrer og vitne til. Det har vært både smerte og kriser, men også mye latter og humor – og aller mest mye mot og livskraft å være vitne til. Jeg tar dere med i hjertet og ønsker dere alt godt på veien videre!
Kompetansen jeg har fått på senteret er helt unik og jeg tar den med meg videre i min nye jobb. Jeg har allerede erfart hvor viktig den er å spre innad i psykisk helsefeltet.
Jeg ønsker dere alle lykke til videre med det viktige arbeidet til Nok. Oslo!
Anine

Her kan du lese en hilsen fra Vigdis.

Hilsen fra Vigdis
For kort tid siden ble det en nydelig avslutning på NokOslo, da jeg etter ett års permisjon har valgt å si opp min stilling som faglig veileder.
I over fem år har jeg jobbet på senteret, og jeg ser tilbake på en tid med fellesskap og sterke menneskemøter, som jeg alltid vil ha med meg. Mot, styrke og håp er noe av det som står klarest for meg, sammen med gråt og latter i det vanskelige.
Jeg har lært enormt mye disse årene, både som menneske og fagperson, og dette tar jeg nå med meg inn i jobben i psykisk helsevern for barn og unge og min egen praksis.
Takk til alle brukere, kollegaer og samarbeidspartnere for fine, spennende og lærerike år, hvor jeg skal jobbe videre for at incest og seksuelle overgrep skal tales i hjel.
Vigdis

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.