jan-canty-cH2nzSlAdNQ-unsplash (1)

Nyhetsbrevet for februar 2023

Vi ønsker god leselyst

Hver måned sender vi ut nyhetsbrev med informasjon om hva vi jobber med, hvilke arrangementer som skal skje fremover, og annet vi er opptatt av.
Registrer deg i dag, og få nyhetsbrev rett i mailboksen.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Her kan du lese hele nyhetsbrevet for februar

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.