1920x1080

Alt det jeg er

Nok. Oslo har deltatt på jubileumsvisningen til en dokumentarfilm.

Nok. Oslo har deltatt på jubileumsvisning for dokumentarfilmen Alt det jeg er, som opprinnelig ble gitt ut i 2020. Filmen følger Emilie fra hun var 18 til hun blir 20 år, og viser hvor viktig det er for Emilie å stå frem med sin historie om sin opplevelse av seksuelle overgrep i barndommen, og hvor vanskelig det er for samfunnet å ta imot henne.

Etter filmfremvisning presenterte Emilie, filmskaperne og deres samarbeidspartnere arbeidet med endringsprosjektet som har blitt satt i gang i etterkant av filmen. Endringsprosjektet har til hensikt å øke kompetansen om vold og overgrep, hvor det så langt har blitt laget kunnskapsreiser for enkelte arbeidssektor, som lærere, barnehagepersonell, NAV og tannhelsepersonell, hvor en kan komme i kontakt med barn og unge.

Les mer om filmen og endringsprosjektet på www.altdetjeger.no

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.