Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

Våre tilbud til foreldre, partnere, søsken, øvrig familie, venner og andre pårørende.

Som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et gratis hjelpetilbud for deg som ble utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn under 18 år, og for deg som er deres pårørende. Vi veileder også lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Nyheter

Lesestoff om incest og seksuelle overgrep

Av Nok. Oslo | 24. april 2023

Tekster, artikler, dikt, podcast, film, serie, og annet knyttet til vår tematikk

Nyhetsbrev for april

Av Nok. Oslo | 31. mars 2023

God leselyst

Påskeservering hos Nok. Oslo

Av Nok. Oslo | 1. mars 2023

03. april – 15:30 – 20:00

Kalender

Gratis advokathjelp

25 april - 12:00 - 14:00
Se mer

Åpent hus og fredagskaffe

26 april - 10:00 - 15:30
Se mer

Kunst- og utrykksterapi

29 april - 10:30 - 12:30
Se mer

Åpent hus

29 april - 13:00 - 20:00
Se mer

Unge voksne 18-25

29 april - 17:00 - 19:30
Se mer

Pårørendegruppe

29 april - 17:00 - 19:00
Se mer

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Sammen finner vi veien videre.

Telefon
23 31 46 50

 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.