Nyhetsbrev for mars

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Les mer

Nyhetsbrev for februar

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Les mer

Nyhetsbrev for januar

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Les mer

Høringssvar: Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep (tidl. SMISO Oslo / Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo) viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet og ønsker å komme med innspill vedrørende forslag om ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte. Vårt innspill er basert på erfaringer og kunnskap fra arbeidet vi gjør tett på mennesker som blir berørt av en mulig lovendring.

Les mer

Nyhetsbrev for desember

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep i desember.

Les mer

Brukerundersøkelse 2020

Vi ønsker tilbakemelding på tilbudene våre.
Vi ber deg derfor bruke noen få minutter på å svare på årets brukerundersøkelse.
Undersøkelsen er anonym.

Les mer