Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

Våre tilbud til foreldre, partnere, søsken, øvrig familie, venner og andre pårørende.

Som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et gratis hjelpetilbud for deg som ble utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn under 18 år, og for deg som er deres pårørende. Vi veileder også lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Nyheter

Nyhetsbrev for juni

Av Nok. Oslo | 31. mai 2021

Her kan du lese oppdateringer om drift, hva som rører seg på senteret og få en liten oversikt over hva som skal skje fremover ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Innlegg fra Mona

Av Nok. Oslo | 18. mai 2021

Denne uken kan dere lese teksten fra Mona, enda en av våre dyktige faglige veiledere!

Innlegg fra Helene

Av Nok. Oslo | 10. mai 2021

Denne mandagen kan dere lese mer om Helene, som er en del av media og kommunikasjongruppen her ved Nok. Oslo!

Kalender

Gratis advokathjelp

22 februar - 12:00 - 14:00
Se mer

Selvfølelsens seks pilarer

22 februar - 12:00 - 14:00
Se mer

Åpent hus og fredagskaffe

23 februar - 10:00 - 15:30
Se mer

Skrivegruppa

23 februar - 10:30 - 13:00
Se mer

Kunst- og utrykksterapi

26 februar - 10:30 - 12:30
Se mer

Åpent hus

26 februar - 13:00 - 20:00
Se mer

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Sammen finner vi veien videre.

Telefon
23 31 46 50

 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.