Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

Våre tilbud til foreldre, partnere, søsken, øvrig familie, venner og andre pårørende.

Som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et gratis hjelpetilbud for deg som ble utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn under 18 år, og for deg som er deres pårørende. Vi veileder også lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Nyheter

Nytt gruppetilbud for menn

Av Nok. Oslo | 17. september 2021

Endelig starter vi opp igjen med gruppetilbudet for menn!

Livets Tre

Av Nok. Oslo | 17. september 2021

Her kan dere lese mer om Livets Tre- gruppa!

Innlegg fra Trude

Av Nok. Oslo | 6. september 2021

Les mer om vår dyktige og kunnskapsrike faglige veileder Trude!

Kalender

Gratis advokathjelp

13 juni - 12:00 - 14:00
Se mer

Ung voksen treff

13 juni - 17:30 - 20:00
Se mer

Åpent hus og fredagskaffe

14 juni - 10:00 - 15:30
Se mer

Padling på Nøklevann

17 juni - 11:30 - 14:30
Se mer

Åpent hus

17 juni - 13:00 - 20:00
Se mer

Gruppe 55+

18 juni - 17:00 - 19:00
Se mer

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Sammen finner vi veien videre.

Telefon
23 31 46 50

 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.