Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

Våre tilbud til foreldre, partnere, søsken, øvrig familie, venner og andre pårørende.

Som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et gratis hjelpetilbud for deg som ble utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn under 18 år, og for deg som er deres pårørende. Vi veileder også lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Nyheter

Tilbud til hørselshemmede

Av Nok. Oslo | 2. februar 2021

Vi har bildetolk tilgjengelig.

Nyhetsbrev for januar

Av Nok. Oslo | 4. januar 2021

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Julehilsen fra daglig leder

Av Nok. Oslo | 22. desember 2020

Med ønske om en juletid med påfyll og egenomsorg.

Kalender

Kunst- og utrykksterapi

4 desember - 10:30 - 12:30
Se mer

Åpent Hus

4 desember - 13:00 - 20:00
Se mer

Lukket selvhjelpsgruppe

4 desember - 13:00 - 15:00
Se mer

Julekakebaking

4 desember - 13:00 - 19:00
Se mer

Gratis advokathjelp (drop-in)

4 desember - 16:00 - 18:00
Se mer

Samspillgruppe

7 desember - 10:00 - 12:00
Se mer

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Sammen finner vi veien videre.

Telefon
23 31 46 50

 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i skjemaet. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.
Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.