Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

Våre tilbud til foreldre, partnere, søsken, øvrig familie, venner og andre pårørende.

Som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et gratis hjelpetilbud for deg som ble utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn under 18 år, og for deg som er deres pårørende. Vi veileder også lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Nyheter

Nyhetsbrev for september

Av Nok. Oslo | 1. september 2021

Her kan du lese oppdateringer om drift, hva som rører seg på senteret og få en liten oversikt over hva som skal skje fremover ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Nytt gruppetilbud – Livets tre

Av Nok. Oslo | 25. august 2021

Les mer om vårt nye gruppetilbud som kommer til høsten!

Innlegg fra Kari

Av Nok. Oslo | 23. august 2021

Vi fortsetter “ansattrekken” ved Nok. Oslo senteret etter sommerferien, neste dyktige faglig veileder ut er Kari!

Kalender

Gratis advokathjelp

13 juni - 12:00 - 14:00
Se mer

Ung voksen treff

13 juni - 17:30 - 20:00
Se mer

Åpent hus og fredagskaffe

14 juni - 10:00 - 15:30
Se mer

Padling på Nøklevann

17 juni - 11:30 - 14:30
Se mer

Åpent hus

17 juni - 13:00 - 20:00
Se mer

Gruppe 55+

18 juni - 17:00 - 19:00
Se mer

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Sammen finner vi veien videre.

Telefon
23 31 46 50

 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.