Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbud til deg som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

Våre tilbud til foreldre, partnere, søsken, øvrig familie, venner og andre pårørende.

Som fagressurs for lærere, helsepersonell og andre fagpersoner.

Vi er et gratis hjelpetilbud for deg som ble utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn under 18 år, og for deg som er deres pårørende. Vi veileder også lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Nyheter

Nyhetsbrev for Mai

Av Nok. Oslo | 3. mai 2021

Her kan du lese oppdateringer om drift, hva som rører seg på senteret og få en liten oversikt over hva som skal skje fremover ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Digital feiring av nasjonaldagen!

Av Nok. Oslo | 28. april 2021

Bli med oss på en digital feiring av nasjonaldagen, morgningen 18 mai!

Innlegg fra Ingard

Av Nok. Oslo | 26. april 2021

Neste innlegg ut fra vår ansattrekke, er vår faglige veileder Ingard!

Kalender

Sommertur: Botanisk hage

26 juli - 12:00 - 15:30
Se mer

Padling på Nøklevann

29 juli - 11:30 - 14:30
Se mer

Åpent hus

29 juli - 12:00 - 15:30
Se mer

Sommertur: Akerselva og Hønse-Lovisas hus

2 august - 12:00 - 15:30
Se mer

Padling på Nøklevann

5 august - 11:30 - 14:30
Se mer

Åpent hus

5 august - 13:00 - 20:00
Se mer

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Sammen finner vi veien videre.

Telefon
23 31 46 50

 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.