Til tross for covid- 19, som innebærer noen begrensninger, har vi ingen planer om å la kvinnedagen foregå i stillhet. Urett skal tales i hjel, ikke ties i hjel.

Les mer

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Les mer

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Les mer